Министерството за информатичко општество и администрација

Министерството за информатичко општество и администрација го воспостави сервисот за проверка на базата на податоци на вработени во институциите на јавниот сектор. Доколку сакате да проверите дали Вие сте внесени во базата, внесете го Вашиот Единствен Матичен Број на Граѓанин (ЕМБГ).

*Личните податоци содржани во базата се обработуваат и чуваат во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

* Базата не содржи податоци за вработените во Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и Агенцијата за разузнавање на Република Македонија